Zeggenschap via Verpleegkundige Councils in het Maastricht UMC+
Inspiratie

Zeggenschap via Verpleegkundige Councils in het Maastricht UMC+

‘De afgelopen jaren is er bij ons al veel verbeterd ten aanzien van zeggenschap. We zijn nu klaar voor de volgende stap’, vertelt Mick Olvers, verpleegkundige bij het Maastricht UMC+. ‘Zo is er al een Vakgroep Verpleegkunde met een Directeur Verpleegkunde. Met de subsidie die wij nu hebben ontvangen, gaan we zogenaamde verpleegkundige councils opzetten.’ 

Meer werktevredenheid en betere zorg voor de patiënt

‘Verpleegkundige councils zijn onderdeel van een verpleegkundige zeggenschapsstructuur die al veel wordt gebruikt in Magneetziekenhuizen. Mick: ‘Het centrale idee van deze councils is dat verpleegkundigen in de lead zijn. Wij krijgen en nemen de verantwoordelijkheid om dingen zélf ‘evidence-based’ te veranderen. Zo richten we ons op de kwaliteit van zorg: hoeveel patiënten op de afdelingen hebben bijvoorbeeld een delier, en kunnen we een verband vinden? En hoe goed is onze (verpleegkundige) zorg rondom pijn? Ook kijken we naar de werktevredenheid: wat hebben we nodig om ons vak goed te kunnen uitoefenen? En tot slot richten we ons op de ervaring van de patiënt: we gaan structureel in gesprek met de patiënten en vragen wat zij vinden van de kwaliteit van de zorg in het ziekenhuis.’ 

Zeggenschap doorontwikkelen en versterken

‘Deze aanpak werkt goed in Magneetziekenhuizen in bijvoorbeeld Amerika en Antwerpen. Aan ons de taak om dit te vertalen naar onze zorgsituatie. Daarom beginnen we eerst met verpleegkundige councils op vier afdelingen, als een soort proeftuin. Na een jaar evalueren we wat de nieuwe aanpak heeft opgeleverd, en wat er nog kan worden verbeterd. Zo hopen we duidelijker te krijgen hoe we de zeggenschap binnen de organisatie kunnen (door)ontwikkelen en versterken.’ 

We delen regelmatig updates over dit project en dat van andere organisaties op onze LinkedInpagina.