Jeugdzorg en sociaal werk

Tijd voor meer zeggenschap in jeugdzorg en sociaal werk

Maakt je werk beter en vergroot je werkplezier

Jeugdzorg en sociaal werk

Zeggenschap in jeugdzorg & sociaal werk

Als jeugdzorgwerker of sociaal werker is het belangrijk je stem laten horen. Meepraten, meebepalen en invloed uitoefenen op thema’s zoals:

  • veiligheid op de werkvloer
  • personeelsverloop
  • meer flexibiliteit en tijd voor een betere privé/werkbalans.

Meer zeggenschap maakt de kwaliteit van de dienstverlening én de tevredenheid over je werk beter, maar het versterken van zeggenschap kan een uitdaging zijn. Daarom hebben beroepsverenigingen en werkgeversorganisaties het Landelijk Actieplan Zeggenschap opgesteld.

Wij begeleidden vorig jaar maar liefst 140 (zorg)organisaties met een eigen actieplan om zeggenschap binnen hun organisatie te versterken. Dit jaar breiden we die ondersteuning uit naar professionals in de jeugdzorg en het sociaal werk.

Wat is zeggenschap?

Met zeggenschap bedoelen we dat je als professional in jeugdzorg en sociaal werk zelf over je werk kunt beslissen (beroepsontwikkeling en beroepsinhoud). Dat je de kans krijgt en neemt om inspraak en invloed te hebben wanneer het over de uitvoering van je werk gaat.

Door zeggenschap in jouw organisatie te versterken, ben je meer ‘in the lead’ over de beroepsuitoefening, beroepsontwikkeling en werkomgeving. Dit kan bijdragen aan een veiliger werkklimaat, het behoud van collega’s en minder werkdruk en dat heeft weer een positieve invloed op de kwaliteit van de dienstverlening en je werkplezier!

Jeugdzorg en sociaal werk

Zeggenschap versterken doe je samen

Het Landelijk Actieplan Zeggenschap (LAZ) begeleidt organisaties in de jeugdzorg en het sociaal werk met gesubsidieerde actieplannen. Je hoeft het dus niet alleen te doen!

Maar ook zonder subsidie kun je zelf van start.
Het afgelopen jaar hebben we gezien dat het belangrijk is om je collega’s, leidinggevende(n) en bestuurder(s) bij het actieplan te betrekken om meer draagvlak te creëren. Vind je het lastig om hen te benaderen of weet je niet goed hoe je het gesprek hierover kunt aangaan? In onze gratis e-learning krijg je daar tips voor.

Jeugdzorg en sociaal werk

Wat kun jij doen?

Ook als jouw organisatie geen subsidie ontvangt, kun je verder met het versterken van zeggenschap. Door onze visie en roadmap te bekijken, kun je zelf aan de slag met een actieplan. Daarnaast hebben we verschillende leermiddelen ontwikkeld om je nog verder op weg te helpen. Onze webinars kun je gebruiken voor inspiratie en concrete tips. Of bekijk onze kennisclips!

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag over het Landelijk Actieplan Zeggenschap? Kijk dan bij onze veelgestelde vragen. Kom je er niet uit, stuur dan je vraag naar info@actieplanzeggenschap.nl.

Blijf op de hoogte

Graag op de hoogte blijven van Landelijk Actieplan Zeggenschap? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief: