Kennisoverzicht

Hoogste tijd voor actie. Meer zeggenschap in de zorg.

De zorg kent veel uitdagingen voor de toekomst. Zoals een groeiende zorgvraag, meer complexe zorg, hoge werkdruk en hoog verloop van personeel. De stem van de zorgprofessional is onmisbaar voor goede, toekomstbestendige zorg en meer werkplezier; zij weten als geen ander hoe het beter kan. Dat vraagt om zeggenschap van professionals. En ook bestuurders, leidinggevenden en collega’s hebben hier een verantwoordelijkheid in, want professionals kunnen het niet alleen.

Maar wat is zeggenschap en hoe kun je ermee aan de slag? Alle kennis hierover en de lessen en ervaringen van het afgelopen jaar heeft het Landelijk Actieplan Zeggenschap (LAZ) hier gebundeld. Zo helpen we elkaar op weg. Zodra jij in actie komt zet je al een beweging in gang. Alle stappen tellen.

Kennisoverzicht

Zeggenschap versterken is hard nodig!

Met een peiling bracht het LAZ in 2022 in kaart hoe zorgprofessionals, bestuurders, managers en HR-professionals de kwaliteit van zeggenschap in hun organisatie ervaren. Welke belemmeringen zien ze en welke ontwikkeling is er nodig?

140 organisaties gingen je voor. Leer van hun ervaringen.

Deze organisaties maakten een actieplan om zeggenschap in hun organisatie te versterken. Het LAZ helpt professionals bij de subsidieaanvraag én biedt alle ondersteuning om de kans te vergroten dat het actieplan daadwerkelijk slaagt.

Het LAZ organiseert intervisie met projectleiders van organisaties met een actieplan. Gezamenlijk gaan zij in gesprek om inzicht te krijgen in wat wel en niet werkt. Het LAZ legt de geleerde lessen vast, zodat anderen er ook van kunnen leren.

Draagvlak creëren bij collega’s, leidinggevenden en het bestuur bleek een uitdagend onderdeel voor veel projectleiders. Vanuit dat inzicht ontwikkelde het LAZ voor projectteams de training ‘samenwerken met stakeholders (betrokkenen)’.

Meer veranderlessen en tips van projectleiders vind je in de rapportage van de tussentijdse evaluatie van het LAZ (publicatie nov ‘23). Hieruit blijkt ook dat projectleiders enthousiast zijn over de actieplannen; de subsidie geeft tijd en ruimte en het actieplan stimuleert het gevoel van eigenaarschap.

Inspireren en leren van elkaar

Het LAZ organiseert evenementen en creëert allerlei tools om te laten zien wat mogelijk is, te inspireren en om ervaringen uit te wisselen. Bruikbaar voor iedereen in de organisatie die zeggenschap wil versterken.

Korte kennisclips met praktische tips

Ook gemakkelijk te delen met je collega’s!

Webinars

We maken zichtbaar wat er al gebeurt door het delen van ervaringen.

Congres ‘Zeggenschap in de zorg’

In juni organiseerde het LAZ een geslaagd congres. Ben jij er volgende keer ook (weer) bij? Noteer alvast 3 juni 2024 (DeFabrique, Utrecht) in je agenda!

LinkedIn ‘Zeggenschap in de Zorg’

Hier deelt het LAZ verhalen over successen en uitdagingen.

Aan de slag met zeggenschap! Deze tools helpen je.

Gratis e-learning om kennis te maken met zeggenschap

Wat is het eigenlijk? Waar begin ik? In heldere stappen maak je in de gratis e-learning ‘Versterk je zeggenschap’ in 30 minuten kennis met zeggenschap en ga je er zelf mee aan de slag. Zoek je meer verdieping? Lees dan de visie op zeggenschap.

Maak een sterk actieplan met de roadmap

De 5 stappen in de roadmap bieden houvast op weg naar meer zeggenschap. Ook heel handig bij de aanvraag van subsidie voor jouw project. Online vind je per stap duidelijke en praktische informatie en handvatten.

Tips, info en kennis om stappen te zetten

Op de website van het LAZ staan veel tips en leermiddelen. Handig onderverdeeld in niveaus. Zodat jij individueel, met je team, organisatie of landelijk aan de slag kan met het versterken van zeggenschap.

De tools zijn toegankelijk voor iedereen die zeggenschap wil versterken. Ook zonder subsidie kun je er dus mee aan de slag!

Vraag subsidie aan voor 2024

‘Koop’ ruimte en tijd om met zeggenschap binnen jouw organisatie aan de slag te gaan. Van 20 nov t/m 18 dec 2023 kun je – met ondersteuning van het LAZ – subsidie aanvragen voor een project.

We blijven van elkaar leren door te doen. Kom ook in actie!

Het LAZ ondersteunt met tools die we voortdurend aanpassen aan de behoefte. Voor het versterken van zeggenschap van professionals blijkt de betrokkenheid en inzet van anderen cruciaal. Om de zeggenschapsbeweging sterker te maken, deelt het LAZ komend jaar daarom actief de veranderlessen van leidinggevenden, bestuur en andere professionals.

Wil jij dit overzicht delen binnen jouw organisatie?

Je kunt een poster met alle informatie downloaden. Er is een versie om digitaal te verspreiden en een versie om af te drukken op A3-formaat.