Portretfoto van Leonie Diemers, projectleider bij SWZzorg, aan een bureau.
Inspiratie

‘We moeten anders samenwerken om de zorgteams niet te overbelasten.’

‘Het is fijn voor onze teams – zowel in de zorg, behandeling als ondersteuning – als het duidelijk is wat er van hen wordt verwacht. Dat is het bij ons nu nog onvoldoende,’ vertelt Leonie Vrijsen-Diemers, projectleider bij SWZ Zorg. De zorginstelling deed een tevredenheidsonderzoek onder medewerkers waaruit bleek dat de teamrollen en de invulling die ze hieraan geven regelmatig leiden tot een “grote ervaren werkdruk”.

Eigenaarschap en zeggenschap

‘We moeten duidelijker afbakenen wat medewerkers kunnen en mogen doen binnen hun eigen functie en hoe ze zich daarin kunnen ontwikkelen. Zo kunnen ze de juiste dingen doen voor onze cliënten, het team en de organisatie.’ Samen met de zorgteams onderzoekt Leonie of een andere invulling van de teamrollen beter kan leiden tot het doel: ‘dat onze mensen eigenaarschap en zeggenschap ervaren over het werk dat ze uitvoeren.’

‘Zo hebben we al sessies georganiseerd met een aantal van de teams, waar we in gesprek zijn gegaan over bij wie welke taken liggen. Als alle sessies zijn geweest gaan we specifieker kijken naar de uitkomsten daarvan en gaan we een stappenplan maken om tot de ideale situatie te komen: samen de verantwoordelijkheid dragen voor de de beste zorg die we maar kunnen leveren.’

Volg Zeggenschap in de Zorg op LinkedIn

Meer van dit soort inspirerende verhalen lezen? Volg dan onze LinkedInpagina, waar we inzichten en wensen van zorgprofessionals delen, handige tips verzamelen om zeggenschap te vergroten én je op de hoogte houden van al onze evenementen, zoals webinars en congressen.