Monitor Zeggenschap

Monitor Zeggenschap

Als je in je organisatie aan de slag gaat met zeggenschap versterken, dan wil je weten hoe het ervoor staat met  zeggenschap in jouw organisatie. De Monitor Zeggenschap helpt daarbij.  

 

 

 

Wat is de Monitor Zeggenschap?

De Monitor Zeggenschap is een meetinstrument waarmee in kaart wordt gebracht hoe zorgprofessionals zeggenschap ervaren. Wat gaat al goed en wat kan nog beter? Wat heeft prioriteit om aan te pakken? De resultaten geven inzicht in de mogelijkheden om zeggenschap te versterken. 

De Monitor en de roadmap

De landelijke monitor en de roadmap van het Landelijk Actieplan sluiten op elkaar aan. De monitor geeft informatie die bruikbaar is voor het doorlopen van stap 1 van de roadmap;. het in kaart brengen hoe de huidige en gewenste situatie is. Met deze informatie kunnen organisaties doelen en prioriteiten stellen om de zeggenschap in de organisatie te versterken; stap 2 in de roadmap.  

Hoe werkt de Monitor Zeggenschap?

Als organisatie in de zorg of het sociaal werk kun je je kosteloos aanmelden voor een meting met de monitor. Professionals in de organisatie ontvangen dan een uitnodiging om een digitale vragenlijst in te vullen. De ervaren en formele zeggenschap in de organisatie wordt in kaart gebracht, met daarnaast ook harde cijfers, zoals de vertrekintentie, het verzuimpercentage en hoeveel uitstroom van medewerkers er is. De monitor vertaalt alle uitkomsten naar informatie. Omdat de meting op landelijk niveau plaatsvindt, kunnen straks ook resultaten van organisaties vergeleken worden om van elkaar te leren.  De resultaten van 2023 zijn inmiddels bekend.

Meedoen

Hoe meer organisaties meedoen, hoe meer inzicht we krijgen in de mate en het belang van zeggenschap. Dus doe mee!

Wil je meedoen met de Monitor, dan kun je je organisatie gedurende het hele jaar hiervoor aanmelden. De eerstvolgende meting met de monitor zeggenschap start op 2 september 2024 en eindigt op 31 oktober 2024 . Wil je zeker zijn van deelname aan ronde 2, meld je organisatie dan uiterlijk 31 juli 2024 hier aan om mee te doen.