Bijeenkomsten

Kom naar de bijeenkomsten!

Wij organiseren verschillende online bijeenkomsten, om te inspireren en om jou verder te helpen met zeggenschap in je organisatie.

Jouw deelname draagt bij aan

  • Een ‘alles óver ons, dóór ons’-aanpak: zorgprofessionals zijn zélf in the lead.
  • Ideeën opdoen over hoe jij aan de slag kan met het versterken van zeggenschap en veerkracht in je organisatie.
  • Invloed uitoefenen op welke thema’s aandacht en prioriteit krijgen in het landelijke actieplan.
  • Leren van en met elkaar. Daarmee zetten we duurzame en meerjarige verandering in gang.

Helaas, er is niks gevonden

Terugblik

Webinar: ‘Zo maak je een duurzaam actieplan met impact’

In dit webinar gaan we in op de vraag: hoe zorg je dat zeggenschap een plek in jouw organisatie krijgt, zodat je aan de slag gaat en blijft met zeggenschap versterken. Hoe zorg je dat jouw project aansluit bij de jaarplannen en financiële plannen van je organisatie en wie of wat kan je daarbij helpen.
Organisaties vertellen hoe zij dit aanpakken, waardoor je weet hoe je een concreet veranderplan kunt maken waarmee je zeggenschap kunt veranderen in jouw organisatie.

Terugkijken

Datum
13 september 2023
Wachtwoord
duurzaamactieplan2023

Webinar: 'Hoe versterk je zeggenschap met de visie en roadmap van het Landelijk Actieplan?'

In dit webinar laten we zien hoe je zeggenschap kan vergroten aan de hand van onze visie en roadmap. Verpleegkundig specialisten Margriet van Scherpenzeel (Brentano Amstelveen) en Chantal Dielis-Vermeulen (Stichting Land van Horne) werkten allebei in een team van het Landelijk Actieplan Zeggenschap aan de visie en roadmap. Zij bespreken zowel de theorie als het stappenplan en de 14 interventies om zeggenschap in je organisatie te versterken.

Terugkijken

Datum
17 mei 2023
Wachtwoord
VisieRoadmap2023

Webinar: 'Zeggenschap structuren'

In dit gloednieuwe webinar hebben we het over zeggenschapsstructuren. Hoe zet je die goed op, en wat voor verschillende vormen en manieren zijn er eigenlijk? We bespreken het met experts Roland Peppel en Eva Kuijper. Ze geven je tips hoe je het structureren van zeggenschap op de lange termijn kunt borgen. Daarnaast legt Danny van Heusden uit hoe ze bij het universitair ziekenhuis in Antwerpen tot de eerste Magnet-erkenning van Europa zijn gekomen.

Terugkijken

Datum
19 april 2023
Wachtwoord
Zeggenschapinrichten2023

Webinar: ‘Interprofessioneel samenwerken'

We laten in dit webinar zien hoe interprofessioneel samenwerken kan helpen om zeggenschap binnen zorgorganisaties te vergroten. Het Amsterdam UMC vertelt hoe zij dat doen, samen met onderzoeker Ada van den Bos.

Terugkijken

Datum
22 maart 2023
Wachtwoord
IPS2023

Webinar: ‘De invloed van jouw leidinggevende op zeggenschap’

In dit webinar gaan we het hebben over de invloed van jouw leidinggevende op professionele zeggenschap. Hoe kun je bijvoorbeeld een initiatief starten vanaf de werkvloer en de dialoog aangaan met jouw leidinggevende? Een zorgprofessional en een zorgcoördinator die een leiderschapstraject gevolgd hebben, gaan hierover in gesprek met een manager en verpleegkundig specialist.

Terugkijken

Datum
25 januari 2023
Wachtwoord
Invloedzeggenschap2023

Webinar: 'De veerkrachtige (zorg)professional'

Wat is het belang van voldoende veerkracht van zorgprofessionals? Hoe krijg jij meer zeggenschap over je eigen veerkracht? En welke initiatieven bestaan er al? Tijdens dit webinar van het Landelijk Actieplan Zeggenschap en Veerkracht, delen verschillende sprekers hun ervaring en expertise over veerkracht en bespreken ze praktische interventies die je makkelijk kunt inzetten in de praktijk.

Terugkijken

Datum
23 november 2022
Wachtwoord
Veerkracht2022

Webinar: 'Baas over eigen werk'

Tijdens dit webinar besteden we aandacht aan wat leiderschap betekent voor verschillende niveaus van de organisatie en gaan we dieper in op leiderschap op individueel niveau. Waarom is het belangrijk leiderschap te tonen in je eigen beroepspraktijk en wat is de relatie met zeggenschap en veerkracht?

Terugkijken

Datum
21 september 2022
Wachtwoord
leiderschap2022

Webinar: 'Zeggenschap: een sterke professionele identiteit als basis'

In dit webinar delen we verdiepende kennis over de fundamenten van zeggenschap. Met als uitgangspunt: een sterke professionele identiteit is de basis van goed vakmanschap. Het webinar gaat ook over het beginnen van de dialoog in je organisatie, als sleutel voor een duurzaam verandertraject om zeggenschap en veerkracht te versterken.

Terugkijken

Datum
18 mei 2022
Wachtwoord
Zeggenschap2022