Meer erkenning door de juiste functieprofielen bij Ons Tweede Thuis
Inspiratie

Meer erkenning door de juiste functieprofielen bij Ons Tweede Thuis

‘Ik heet officieel geen verpleegkundige, terwijl ik daar wel voor ben opgeleid en ook veel verpleegkundig werk verricht in mijn functie. Daar ben ik het niet mee eens,’ vertelt Jurjen van Wel, persoonlijk begeleider bij Ons Tweede Thuis. ‘Als je verpleegkundige taken op je neemt, moet je daar ook erkenning en waardering voor krijgen, vind ik. Zeker als je bedenkt dat je je BIG-registratie verliest als je verpleegkundige handelingen niet worden geregistreerd.’

Bevoegd én bekwaam blijven

‘Met ons actieplan komt daar gelukkig verandering in. Zo gaan persoonlijk begeleiders die verpleegkundig werk doen en daarvoor zijn opgeleid officieel verpleegkundigen heten. Dat is niet alleen een kwestie van een naamswijziging, maar ons functieprofiel moet volledig worden herschreven.’

‘Daarnaast gaan we de verpleegkundige handelingen twee keer per jaar toetsen. Je kan wel bevoegd zijn om een katheter te plaatsen of insuline te spuiten, maar als je dit al heel lang niet meer hebt gedaan, verlies je misschien die vaardigheden. Dat willen we met zulke toetsmomenten ondervangen, zodat je niet alleen bevoegd bent, maar ook bekwaam blijft.’

Nu al meer gemotiveerdere en blijere collega’s

‘Ook gaan we twee keer per jaar casussen met elkaar bespreken. De ene verpleegkundige is bijvoorbeeld gespecialiseerd in gedragsproblemen en de ander in wondzorg. Door onze ervaringen met elkaar te delen tijdens zo’n casusbespreking kunnen we zoveel leren. Van elkaar én met elkaar.’

‘Aan het eind van dit jaar moeten we kijken wat ons actieplan daadwerkelijk heeft opgeleverd. Maar ik merk dat de persoonlijk begeleiders zich nu al meer gehoord voelen, gemotiveerder zijn en blijer zijn met hun functie.’

We delen regelmatig updates over dit project en dat van andere organisaties op onze LinkedInpagina.