Hoe versterk je zeggenschap

Hoe versterk je zeggenschap?

Jouw stappen naar meer zeggenschap

Als je vindt dat er iets beter kan op je werk, is het belangrijk om dat te zeggen. Als je kunt meebeslissen, wordt je werk leuker en de sfeer beter. De zorg voor je patiënten en cliënten verbetert dan ook! Wil jij daar meer over weten? Bekijk dan onze poster met jouw eerste stappen naar meer zeggenschap.

Zeggenschap versterken kun je niet alleen

Zorgprofessionals, leidinggevenden, andere disciplines én bestuurders moeten gezamenlijk aan de slag met:

  • het vergroten van goed vakmanschap
  • het vergroten van goed werkgeverschap
  • en het verstevigen van de brug daartussen met behulp van dialoog

Zo zorg je ervoor dat ieders perspectief wordt (h)erkend en benut voor de beste uitkomsten voor de patiënt/cliënt én medewerker.

Zorg dat je met elkaar in gesprek blijft. Dat je elkaars mening respecteert en samen kijkt wat er kan. Op onze pagina’s gesprekstechnieken en draagvlak creëren leer je daar meer over.

Manieren om zeggenschap in te richten

Er zijn verschillende manieren om zeggenschap in te richten in jouw organisatie. In deze video laten we je een aantal vormen van zeggenschap zien.