Betere onderlinge kennisdeling bij Brentano
Inspiratie

Betere onderlinge kennisdeling bij Brentano

‘We hebben zoveel expertise in huis, het is zonde als we niet van elkaar leren,’ vertelt verzorgende Dirk Proaño Gaibor – de Vries van Brentano Amstelveen. ‘Sommige zorgprofessionals zijn bijvoorbeeld heel goed in wondzorg en anderen hebben weer ervaring met palliatieve zorg. Waarom zou je alles op eigen houtje moeten uitvinden, als je gewoon bij een collega kan aankloppen voor hulp?’

Bij wie moet je zijn voor welke expertise?

Dirk en zijn team hebben subsidie gekregen om zeggenschap binnen de organisatie te versterken. ‘Dat geld willen we gebruiken om kennisdeling binnen de organisatie te verbeteren. Zo organiseren we dat zorgprofessionals casussen kunnen aandragen, die we vervolgens gezamenlijk bespreken. Daarnaast willen we een duidelijke structuur aanbrengen: bij wie moet je moet zijn voor welke expertise?’

Bijdragen in het werkgeluk van zorgprofessionals

‘Ook gaan we loopbaanpaden in kaart brengen zodat medewerkers weten welke routes ze kunnen volgen binnen de organisatie. En dan willen we tot slot nog een Chief Nursing Officer aanstellen. Iemand die goed weet wat er speelt op de werkvloer en een stoel aan tafel heeft bij het management. Zo kunnen de dingen waar we tegenaan lopen gelijk worden doorgespeeld naar de rest van de organisatie. Maar het werkt ook andersom: wij zijn aanwezig op de plek waar de beslissingen worden genomen.’

‘Je moet altijd stappen blijven zetten om zeggenschap te verbeteren. Je bent nooit echt helemaal klaar. Maar wij geloven erin dat dit allemaal bijdraagt aan het werkgeluk van alle zorgprofessionals binnen Brentano.’

We delen regelmatig updates over dit project en dat van andere organisaties op onze LinkedInpagina.