Roadmap stap 1

1
2
3
4
5

Stap 1: Breng de huidige en gewenste situatie in de organisatie in beeld.

Wanneer je hier goed zicht op hebt, is het makkelijker om een concreter beeld te schetsen van de gewenste situatie.

Start met een overzicht van de huidige en gewenste situatie

Het gaat gebeuren! Je staat aan het begin van meer zeggenschap in jouw organisatie. Dit ga je doen via de roadmap: jouw eigen actieplan naar zeggenschap, een betere organisatie en toekomstbestendige zorg.

Op deze pagina vind je de hulpmiddelen om stap 1 vorm te geven. Vergeet niet om onze tips te bekijken en maak gebruik van de voorbeeldvragen.

En heb je al een blik geworpen op onze kernelementen? Die kunnen je helpen om bepaalde onderwerpen goed in kaart te brengen.

Voor je begint

We snappen dat je graag aan de slag wilt gaan. Voordat je direct in de actiestand gaat, is het goed om eerst onderzoek te doen naar de huidige situatie rondom zeggenschap in jouw organisatie. Wanneer je hier goed zicht op hebt, is het makkelijker om een concreter beeld te schetsen van de gewenste situatie. En als je goed weet wat je wilt, dan kun je beter bedenken welke acties en mensen nodig zijn om de gewenste situatie te bereiken.

Verschillende perspectieven

Het is belangrijk om de huidige en gewenste situatie vanuit meerdere perspectieven te bekijken: op individueel, team- en organisatieniveau. Maar ook vanuit de het perspectief van de verschillende disciplines en het management. Maak bijvoorbeeld gebruik van een bestaand zeggenschapsorgaan in jouw organisatie, zoals een adviesraad of een stafbestuur. Zeggenschap versterken kun je namelijk niet alleen!

Roadmap stap 1

De huidige situatie

Dit is de situatie zoals die nu is. Hoe gaan de dingen, hoe lopen processen en wat is daar het effect van? Wat gaat er goed en wat kan er beter? Zo kun je kijken waar de knelpunten liggen en kun je vanuit daar een gewenste situatie formuleren.

Om de huidige situatie in kaart te brengen, kun je bijvoorbeeld een enquête onder collega’s uitzetten. Vraag bijvoorbeeld naar hoe zij de huidige situatie ervaren. Ook kun je kijken naar bestaande gegevens, zoals cijfers over: instroom, uitstroom, verzuim en medewerkerstevredenheid. Voor deze gegevens kun je vaak bij de afdeling Personeelszaken, HRM of P&O terecht. Vraag na of er recent vragenlijsten zijn uitgezet die over bovenstaande onderwerpen gaan en vraag de gegevenhiervan op.

Deze vragen helpen je om de huidige situatie in kaart te brengen:

 • Kunnen zorgprofessionals in de organisatie meebeslissen als het gaat om het eigen vakgebied? Zijn er verschillen tussen de verschillende zorgdisciplines? Hoe is dit georganiseerd in je organisatie?
 • Kunnen zorgprofessionals invloed uitoefenen en meebeslissen als het gaat om zaken die het vak of beroep raken (bijvoorbeeld bij (secundaire) arbeidsvoorwaarden)?
 • Is er kwantitatieve of kwalitatieve informatie over de tevredenheid van zorgprofessionals rondom zeggenschap en veerkracht? Zoals peilingen van de afgelopen jaren?
 • Wat is de in-, door- en uitstroom van zorgprofessionals? Worden er exitgesprekken gehouden en wat is hier de data van? Welke verschillen zijn er binnen en tussen zorgdisciplines? Hoe ziet de trend eruit over de afgelopen jaren?

Aan de slag met de huidige situatie? Bekijk onze 3 tips

 • 1
  Doe het niet alleen

  Kijk wie je kan helpen binnen de organisatie. Wie heeft er verstand van vragenlijsten? Wie heeft data ter beschikking?

 • 2
  Ga in gesprek met collega’s

  Ga met collega’s in gesprek over de belangrijke onderwerpen, bijvoorbeeld in de vorm van een rondetafelgesprek (zie ook: hulpmiddelen). Hiermee kun je (kwantitatieve) data van vragenlijsten aanvullen.

 • 3
  Verzamel input van andere disciplines

  Het is van belang om naast de inbreng van zorgprofessionals ook inbreng van andere disciplines te krijgen. Zoals specialisten of behandelaren, leidinggevenden en bestuurders. Het versterken van zeggenschap is niet alleen een taak van de zorgprofessionals zelf, maar ook van anderen. Het is daarom belangrijk dat je start vanuit een gedeeld beeld van de huidige en gewenste situatie.

Roadmap stap 1

De gewenste situatie

Je brengt de gewenste situatie pas in kaart wanneer de huidige situatie volledig duidelijk is. Hierbij kijk je naar de gewenste situatie in de organisatie. Waar wil je naartoe werken? Neem ook de behoefte op het gebied van zeggenschap mee.

Vragen die je kunnen helpen om de behoeften op het gebied van zeggenschap in kaart te brengen: 

 • Wat is er volgens zorgprofessionals binnen de organisatie nodig om zeggenschap te versterken?
 • Wat wil je bereiken met het versterken van zeggenschap?
 • Waarover wil je als zorgprofessional zeggenschap hebben? Denk hierbij weer aan de vijf kernelementen van zeggenschap. Op welke onderwerpen is meer zeggenschap nodig?
 • Wat is er nodig voor de verbetering van goed vakmanschap, goed werkgeverschap en goede zorg?
 • Wat is er nodig op individueel, team- en organisatieniveau?
 • Wie moet er in actie komen? 

Aan de slag met de gewenste situatie? Gebruik deze 3 hulpmiddelen

 • 1
  Monitor Zeggenschap

  Meer informatie over de Monitor Zeggenschap vind je hier.

 • 2
  Een enquête

  Heb je inspiratie nodig voor de enquêtevragen? Bekijk hieronder een aantal voorbeelden.

  1. Als het gaat over zaken die te maken hebben met mijn eigen vak, dan kan ik in mijn organisatie meebeslissen.Antwoordmogelijkheden: helemaal mee oneens, oneens, niet mee oneens en niet mee eens, eens, helemaal mee eens
  2. Mijn beroepsgroep is voldoende vertegenwoordigd binnen mijn organisatie.

   Antwoordmogelijkheden: helemaal mee oneens, oneens, niet mee oneens en niet mee eens, eens, helemaal mee eens
  3. Ik ervaar eigenaarschap in mijn werk.Antwoordmogelijkheden: helemaal mee oneens, oneens, niet mee oneens en niet mee eens, eens, helemaal mee eens
  4. Ik draag bij aan de kwaliteit van zorg en leven in mijn werk.Antwoordmogelijkheden: helemaal mee oneens, oneens, niet mee oneens en niet mee eens, eens, helemaal mee eens

 • 3
  Een dialoogsessie

  Een dialoogsessie (of: rondetafelgesprek) is een gesprek waarbij een groep mensen om tafel zit en onder leiding van een gespreksleider een dialoog voert over een bepaald onderwerp. Het doel van het rondetafelgesprek is om tot meer inzicht te komen.

  Zorg voor verbinding en samenwerking

  Om zeggenschap te versterken, is het van belang om de verbeterstappen multidisciplinair te doorlopen. Succesvolle cultuurverandering vraagt niet alleen een toekomstambitie, maar ook een gezamenlijke inspanning van mensen die veranderingen kunnen realiseren. Bij cultuurverandering komt het erop aan om verbondenheid te creëren en een samenwerking te vormen met mensen die hun nek durven uit te steken en initiatief willen nemen.

  Organiseer een bijeenkomst

  Organiseer een bijeenkomst met jouw directe collega’s, andere disciplines waarmee je de zorg verleent, leidinggevenden en wellicht ook een bestuurder.

  Vragen die je kunt inzetten tijdens deze bijeenkomst:

  • Welke toelichting kun je geven op de gegeven antwoorden in de enquête?
  • In hoeverre is zeggenschap ingericht in de organisatie?
  • Wat is de gewenste situatie van zeggenschap?
  • Op welke onderwerpen is meer zeggenschap nodig?
  • Welke onderwerpen hebben prioriteit?
  • Wat is er nodig voor de verbetering van goed vakmanschap, goed werkgeverschap en goede zorg?
  • Wat is er nodig op individueel, team- en organisatieniveau?
  • Wie moet er dan in actie komen?
Roadmap stap 1

Aan de slag met stap 2!

Stap 1 afgerond? Stap 2 staat voor je klaar. Laat ons samen voortgaan op deze reis van ontdekking en groei. Op naar de volgende stap van succes!