Deze 3 lessen leerde Susanne Petra van ons webinar over de invloed van leidinggevenden op zeggenschap
Inspiratie

Deze 3 lessen leerde Susanne Petra van ons webinar over de invloed van leidinggevenden op zeggenschap

‘Als je mij vraagt wat ik zelf doe aan het versterken van professionaliteit en werkplezier van de medische en verpleegkundige beroepsgroepen in ons ziekenhuis, dan is het antwoord: niet genoeg,’ aldus directeur Susanne Petra van het Franciscus Gasthuis & Vlietland. ‘Gelukkig bood het webinar van het Landelijk Actieplan Zeggenschap mij een aantal waardevolle inzichten die ik graag wil doorvoeren binnen mijn directie en in onze organisatie:

1. Zet de zorgprofessional structureel aan tafel bij de directie

We kunnen als bestuurders in een hoekje gaan wachten tot verpleegkundigen hun mond open doen, maar we kunnen de dialoog ook faciliteren. Ik zit elke maand in het managementteam, met 5 zorgmanagers om tafel om te praten hoe het met onze directie gaat. Waarom zouden we daar niet ook een verpleegkundige bij uitnodigen? Het is de grootste groep medewerkers!

2. Zorg dat je die zorgprofessional daarbij ondersteunt

Nodig je die zorgprofessional uit aan tafel, dan moet je die daar ook in ondersteunen. Nu wordt nog wel eens iemand van een OK of een poli getrokken om even snel mee te denken. Dat kan natuurlijk niet. We moeten hier tijd voor inplannen en misschien wel coaching bieden om te zorgen dat zo’n zorgprofessional de bestuurlijke context van zo’n overleg begrijpt en over alle relevante informatie kan beschikken. Hoe meer gelijkgerichtheid, hoe constructiever het gesprek.

3. Maak zeggenschap een pijler in je organisatie

We hebben binnen mijn eigen directie allerlei voor de hand liggende portefeuilles verdeeld: financiën, HR; ICT, nieuwbouw. Daar heb ik nu meteen de portefeuille zeggenschap en veerkracht aan toegevoegd. Er komen al wel initiatieven vanuit het Franciscus programma Verpleegkundig Programma. Maar we moeten er als leidinggevenden – ikzelf dus ook – voor zorgen dat dit soort lessen niet verloren gaan, maar ook echt worden doorgevoerd. Daar mag iedereen ons de komende maanden aan houden!’

Wil je dit webinar over de invloed van leidinggevenden op zeggenschap in de zorg terugkijken?


Dat kan! Bekijk hem hier terug met het wachtwoord: Invloedzeggenschap2023.

Meer webinars?

We organiseren elke maand webinars die je kunnen helpen om zeggenschap in de zorg te vergroten. De data zie je hieronder, maar volg vooral ook onze LinkedIn-pagina. Daar delen we vooraf een aankondiging, zodra het onderwerp en de sprekers bekend zijn!

9 sep 15:00 – 16:30

Rondetafelbijeenkomst: ‘draagvlak’

Draagvlak van collega’s en betrokkenen is belangrijk voor het succes van je actieplan of zeggenschapsproject. Maar wat is draagvlak precies…