VWS publiceert subsidieregeling om zeggenschap en veerkracht in de zorg te versterken – dien jij ook een plan in?
Nieuws

VWS publiceert subsidieregeling om zeggenschap en veerkracht in de zorg te versterken – dien jij ook een plan in?

Kom jij in actie om de zeggenschap en veerkracht van jou en je collega’s te versterken? VWS heeft de definitieve criteria bekendgemaakt waarmee zorgorganisaties 50.000 euro kunnen aanvragen met een actieplan. Op 25 augustus publiceerde VWS de subsidieregeling in de Staatscourant. Van 9 tot en met 23 september kun je je aanvraag indienen bij het subsidieportaal DUS-I van VWS. Het programmateam van het Landelijk Actieplan Zeggenschap en Veerkracht ondersteunt zorgprofessionals en zorgorganisaties op allerlei manieren om tot een goede aanvraag te komen.

Keer op keer blijkt uit onderzoek: wanneer je als zorgprofessional zelf kunt beslissen als het om jouw vak gaat, verbetert de kwaliteit van zorg én de tevredenheid over het werk. Zorg dat jouw zorgorganisatie meedoet aan deze beweging. Er ontstaan nu al mooie actieplannen. Zo is er een revalidatie-instelling die een plan maakt om te werken met verpleegkundige doelen en resultaten. En een VVT-organisatie die van plan is de verpleegkundige invloed in kwaliteitscommissies te vergroten. Er is voor 255 zorgorganisaties 50.000 euro beschikbaar. Elke zorgorganisatie die aan de subsidiecriteria voldoet kan aanspraak maken op deze subsidie door samen met collega’s een plan in te dienen om de zeggenschap en/of veerkracht een positieve boost te geven. De subsidies worden verdeeld over verschillende werkvelden van de zorg. Bij overinschrijving wordt er geloot onder de organisaties die aan de subsidiecriteria voldoen.

Informatiebijeenkomsten subsidieregeling

Het programmateam van het Actieplan organiseert informatiebijeenkomsten op donderdag 25 en dinsdag 30 augustus van 19:00 tot 20:30 uur en op maandag 5 september van 15:30 tot 17:00. Tijdens deze online bijeenkomsten worden de subsidiecriteria toegelicht door VWS en is er tijd om vragen te stellen. Meld je aan.

Hulpmiddelen subsidieaanvraag en ondersteuning op maat

Op deze website van het Landelijk Actieplan Zeggenschap en Veerkracht zijn al veel hulpmiddelen beschikbaar voor zorgprofessionals en zorgorganisaties, variërend van een stappenplan, schrijfsessies die je helpen om een subsidieaanvraag in te dienen, tot vragenkwartiertjes, tot voorbeeldaanvragen die als inspiratie kunnen dienen voor het eigen project.

Om een blijvende, meerjarige verandering teweeg te brengen is het belangrijk dat zoveel mogelijk zorgorganisaties meedoen en een plan indienen dat voldoet aan de subsidiecriteria. In september start een campagne om zorgprofessionals en zorgorganisaties te bewegen om met een concreet project deel te nemen aan deze subsidieregeling.

Het Landelijk Actieplan Zeggenschap en Veerkracht richt zich er in die periode op allerlei manieren op om zorgprofessionals, zorgteams en zorgbestuurders te helpen een subsidieaanvraag succesvol te maken.

Twijfel je over het aanvragen van een subsidie of heb je hulp nodig? Stuur dan een mail naar info@actieplanzeggenschap.nl. Het programmateam van het Actieplan biedt graag ondersteuning op maat.

Over het Landelijk Actieplan Zeggenschap en Veerkracht

De subsidieregeling komt voort uit het Landelijk Actieplan Zeggenschap en Veerkracht, een gezamenlijk initiatief van beroepsverenigingen V&VN en BPSW en brancheorganisaties ActiZ, de Nederlandse ggz, NFU, NVZ en VGN om de professionele zeggenschap van verpleegkundigen, verzorgenden, verpleegkundig specialisten en begeleiders merkbaar te verbeteren en de veerkracht te versterken. Het ministerie van VWS stelt financiering beschikbaar voor zorgorganisaties om hiermee concreet aan de slag te gaan. De deelnemende zorgorganisaties worden met elkaar in contact gebracht in een landelijk leernetwerk. Ook wordt een leerlijn ontwikkeld en een kennisplatform om de kennis te verspreiden naar zorgprofessionals in het hele land. Zo kunnen we de nieuw verworven inzichten snel delen met de zorgprofessionals in het land.