Verbeteren doe je zo: Plan-Do-Check-Act
Nieuws

Verbeteren doe je zo: Plan-Do-Check-Act

Herken jij verbetermogelijkheden binnen jouw zorgorganisatie? Heb jij daar ideeën over? Hoe ga jij dan te werk en zorg je dat de verandering blijvend is? Met deze tips maak je verandering succesvol volgens de PDCA-cyclus.

Wat is verbeteren?

In een verbetertraject werken zorgprofessionals een bepaalde tijd volgens een vaste methodiek (gezamenlijk) aan het verbeteren van de zorg. Het gezamenlijke doel is komen tot kwalitatief betere, efficiënte en duurzame zorg. Een belangrijke voorwaarde is dat de patiënt centraal staat in het verbeterproces.

Wat houdt de PDCA-methode in en hoe werk je ermee?

Een methode om te werken aan het verbeteren van kwaliteit en veiligheid van zorg is de veelgebruikte Plan-Do-Check-Act-cyclus. Dit is een veelgebruikt hulpmiddel om stapsgewijs je werk te verbeteren. Je kunt de stappen als hulpmiddel inzetten om processen te verbeteren en de kwaliteit ervan te verhogen. Met de toevoeging van het woord ‘cyclus’ wordt bedoeld dat het werk nooit af is. Na het doorlopen van de Act-fase, maak je nieuwe plannen om het proces nog verder te perfectioneren. Deze cyclus kan de basis zijn voor het continu verbeteren van zorg en het direct inzetten van verbeteracties in de praktijk.

Plan:

Wat wil jij verbeteren? Stel hiervoor een concreet en realistisch doel. Bedenk hoe je het doel gaat bereiken en wanneer je dit doel bereikt wil hebben. Een handig hulpmiddel in de Plan-fase is SMART. Deze letters staan voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. De SMART-methodiek helpt je dus om je doel specifiek en meetbaar te maken. Dit is belangrijk om in de Check-fase na te kunnen gaan hoe de voortgang is. Een voorbeeld:

Probleem:
Aan het einde van mijn dienst wil ik mijn rapportage in het EPD schrijven volgens  de Gordon-patronen, maar ik merk dat mijn kennis is weggezakt  

Doelstelling volgens SMART:
Ik wil op 4 juni een e-learning Gordon hebben afgerond zodat ik mijn rapportage volgens deze methodiek kan schrijven.

Do:

Afhankelijk van je doel onderneem je acties. In deze stap ga je aan de slag zodat je doelen die je gesteld hebt ook bereikt.
Voorbeeld:  volg een e-learning om kennis op te frissen.

Check: 

Het is belangrijk om op vaste momenten stil te staan bij de doelen die je opgesteld hebt. Hoe staat het met je doelstelling, welke acties heb je al ondernemen, zijn er al doelen behaald? Is de aanpak die je had bedacht de juiste of is er een andere aanpak nodig om je doel te behalen? Is het realistisch en haalbaar of moet je het plan bijstellen?  

Act:

Kijk naar het doel dat je gesteld hebt, pas zo nodig je acties aan en ga weer verder.
Wanneer je het doel behaald hebt, kies je een nieuw doel. De PDCA-cyclus begint weer van voor af aan.  

Voorbeeld: Misschien dacht je dat jij altijd de enige was die zonder methodiek rapporteerde, maar nu blijken meerdere collega’s moeite te hebben met rapporteren. Hierdoor wordt er op afdelingsniveau een bijscholing georganiseerd. 

TIPS 

  • Maak van verbeteren een dagelijkse routine.  

Zoek naar verbeteringen in je dagelijkse handelingen. Stel jezelf de vraag: wat is de huidige situatie en wat is de gewenste situatie?  

  • Kijk met een andere bril naar de situatie 

Laat collega’s toe met hun open blik. Je kijkt hierdoor anders naar de dagelijkse handelingen.  

  • Kennis delen  

Deel je nieuwe kennis met collega’s of andere organisaties.  

  • Denk groot, begin klein  

Een te groot doel kan verlammend werken als het een doel op zich wordt. Denk groot en weet dat je dit bereikt met kleine acties.   

 
Tot slot:

Zoek de samenwerking op. Informeer anderen wanneer je een verbeterproces in gang zet of werk samen wanneer je collega hetzelfde doel heeft. Motiveer je collega’s, ondersteun en leer van elkaar.