Tergooi MC – “En al die veranderingen waar we voor staan, hebben we de stem van de verpleegkundige nodig.”

Janneke Brink-Daamen (Voorzitter Raad van Bestuur) gaat in gesprek met Kim Beaufort (regieverpleegkundige, Ter Gooi Medisch Centrum) over de ontwikkelingen omtrent zeggenschap binnen het Ter Gooi Medisch Centrum. 

Janneke: “De verpleegkundigen zijn hier bij Ter Gooi Medisch Centrum de grootste beroepsgroep. Bij alle belangrijke besluiten die de zorg treffen, daar denken de verpleegkundigen mee. Jullie weten zelf hoe het werk anders en beter zou kunnen worden georganiseerd. En al die veranderingen waar we voor staan, hebben we de stem van de verpleegkundige nodig.”