Radboud UMC – “Een patiënt moet gezien worden in de hele context.”

Petra Veldman (verpleegkundig specialist, Radboud UMC) deelt met ons haar verpleegkundige blik. “Het is niet alleen de medische zorg die een patiënt moet krijgen, een patiënt moet gezien worden in de hele context. Vanuit thuissituatie, sociale en maatschappelijke situatie. Verpleegkundigen hebben daar bij uitstek goed zicht op.” 

Carolijn Ploem (Raad van Bestuur) gaat in gesprek met Petra over zeggenschap in hun rollen in het ziekenhuis. Petra: “Wat ik daarbij belangrijk vind is dat verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten al aan de voorkant bij veranderingen en ontwikkelingen mee worden genomen om juist vanuit die verpleegkundige expertise input te geven in wat nodig is.”