5 miljoen extra voor versterking zeggenschap zorgprofessionals: ga ook aan de slag!
Nieuws

5 miljoen extra voor versterking zeggenschap zorgprofessionals: ga ook aan de slag!

Goed nieuws voor zorgorganisaties die de zeggenschap en veerkracht van verpleegkundigen, verzorgenden, verpleegkundig specialisten of begeleiders merkbaar willen verbeteren. Er is 5 miljoen extra beschikbaar gekomen vanuit het ministerie van VWS voor het Landelijk Actieplan Zeggenschap & Veerkracht. Dit geld wordt ingezet voor versterking van de zeggenschap van zorgprofessionals. Wil jij ook aan de slag met een actieplan in jouw organisatie? Lees hier meer over de subsidieregeling en het aanvragen ervan.

Het Landelijk Actieplan Zeggenschap & Veerkracht is een initiatief van beroepsverenigingen V&VN en BPSW en de brancheorganisaties in de zorg: ActiZ, de Nederlandse ggz, NFU, NVZ en VGN.

Subsidie voor 255 zorgorganisaties 

Eerder zouden 150 zorgorganisaties in aanmerking komen voor de subsidieregeling. Met het extra geld kunnen nu 255 zorgorganisaties gebruik maken van de subsidie. Dat betekent dat in nóg meer zorgorganisaties de verpleegkundigen, verzorgenden, verpleegkundig specialisten en begeleiders de mogelijkheid en ruimte krijgen om te werken aan het versterken van de zeggenschap over hun vak op alle niveaus. Er ontstaan nu al mooie actieplannen. Zo is er een revalidatie-instelling die een plan maakt om te werken met verpleegkundige doelen en resultaten. En een VVT-organisatie die van plan is de verpleegkundige invloed in kwaliteitscommissies te vergroten. Het laat zien dat het altijd goed is om aan de slag te gaan met het vergroten van zeggenschap op de werkvloer. Ook wanneer een subsidieaanvraag van een actieplan níet toegekend wordt, bijvoorbeeld bij overschrijving van het aantal subsidies. Want wanneer zorgprofessionals meepraten, meebepalen en invloed uitoefenen over hun eigen vak wordt de kwaliteit van zorg beter én de tevredenheid over het werk hoger.

Opening subsidieloket op 9 september (onder voorbehoud)

Het streven is dat het subsidieloket van VWS rond 9 september 2022 opengesteld wordt. Het loket zal naar verwachting twee weken openstaan en rond 23 september sluiten. Na toekenning van subsidie, krijgt een organisatie een jaar de tijd om met het ingediende actieplan aan de slag te gaan. Het uitgangspunt is dat een organisatie het merendeel van de subsidie (denk aan minimaal 60%) besteedt aan loonkosten van de zorgmedewerkers die aan de slag gaan met het uitvoeren van het actieplan. Het gaat per subsidieaanvraag om een impuls van maximaal 50.000 euro. De subsidies worden verdeeld over verschillende werkvelden van de zorg.

Subsidieaanvraag voorbereiden: nieuwe hulpmiddelen online

Op de website vind je een stappenplan voor het schrijven van een subsidievoorstel. Dit stappenplan is aangevuld met concrete hulpmiddelen. Er is nu ook een concept-projectplan te vinden. Ook vind je op de website een inhoudelijk kader voor onderwerpen die geschikt zijn en een overzicht met de elementen die van belang zijn voor het indienen van een lokaal actieplan.

Schrijfsessies: hulp om het plan op papier te krijgen

Wil je hulp om het concept-projectplan in te vullen? Schrijf je dan in voor een van de schrijfsessies op 21, 22, 25 of 28 juli. Inschrijven kan via deze link. Tijdens deze sessie ga je met een aantal andere organisaties aan de slag om de plannen op papier te zetten. Is jouw organisatie nu nog niet zo ver? Hou de website van het actieplan in de gaten voor de bijeenkomsten in augustus en begin september.

Meld je aan voor de nieuwe klankbordbijeenkomsten

Afgelopen maand vonden de eerste klankbordbijeenkomsten plaats, bedoeld om de lokale actieplannen sterker te maken op inhoud. Ook geïnteresseerd? Meld je dan via deze link aan voor één van de bijeenkomsten op 8, 11, 12, 21, 28 of 29 juli. De bijeenkomsten duren een uur en zijn in aanwezigheid van maximaal twee andere zorgorganisaties uit het eigen werkveld.

Over het Landelijk Actieplan Zeggenschap & Veerkracht

Het Landelijk Actieplan Zeggenschap & Veerkracht is een gezamenlijk plan van beroeps- en brancheorganisaties om de professionele zeggenschap van zorgprofessionals merkbaar te verbeteren en de veerkracht te versterken. Het ministerie van VWS stelt financiering beschikbaar voor zorgorganisaties om hiermee concreet aan de slag te gaan. De deelnemende zorgorganisaties worden met elkaar in contact gebracht in een landelijk leernetwerk. Ook wordt een leerlijn ontwikkeld en een kennisplatform om de kennis te verspreiden naar zorgprofessionals in het hele land. Zo kunnen we de nieuw verworven inzichten snel delen met de collega’s in het land.

Ga naar: