Jeugdzorg en sociaal werk

Tijd voor meer zeggenschap in jeugdzorg en sociaal werk

Maakt je werk beter en vergroot je werkplezier

Jeugdzorg en sociaal werk

Nu ook tot €50.000 subsidie voor zeggenschap in jeugdzorg & sociaal werk

Als jeugdzorgwerker of sociaal werker is het belangrijk je stem laten horen. Meepraten, meebepalen en invloed uitoefenen op thema’s zoals:

  • veiligheid op de werkvloer
  • personeelsverloop
  • meer flexibiliteit en tijd voor een betere privé/werkbalans.

Meer zeggenschap maakt de kwaliteit van de dienstverlening én de tevredenheid over je werk beter, maar het versterken van zeggenschap kan een uitdaging zijn. Daarom hebben beroepsverenigingen en werkgeversorganisaties het Landelijk Actieplan Zeggenschap opgesteld.

Wij begeleidden vorig jaar maar liefst 140 (zorg)organisaties met een eigen actieplan om zeggenschap binnen hun organisatie te versterken. Dit jaar breiden we die ondersteuning uit naar professionals in de jeugdzorg en het sociaal werk. Doe ook mee en bekijk onze subsidiepagina voor tips en hulpmiddelen om een goede aanvraag te doen.

Wat is zeggenschap?

Met zeggenschap bedoelen we dat je als professional in jeugdzorg en sociaal werk zelf over je werk kunt beslissen (beroepsontwikkeling en beroepsinhoud). Dat je de kans krijgt en neemt om inspraak en invloed te hebben wanneer het over de uitvoering van je werk gaat. Door zeggenschap in jouw organisatie te versterken, ben je meer ‘in the lead’ over de beroepsuitoefening, beroepsontwikkeling en werkomgeving.

Dit kan bijdragen aan een veiliger werkklimaat, het behoud van collega’s en minder werkdruk en dat heeft weer een positieve invloed op de kwaliteit van de dienstverlening en je werkplezier! Geen tijd voor? Als je de subsidie krijgt, heb je komend jaar zeker meer tijd en ruimte om zeggenschap te versterken en blijft de ondersteuning van je cliënten doorgaan.

Jeugdzorg en sociaal werk

Zeggenschap versterken doe je samen

Het Landelijk Actieplan Zeggenschap (LAZ) begeleidt organisaties in de jeugdzorg en het sociaal werk met gesubsidieerde actieplannen. Je hoeft het dus niet alleen te doen!

Het afgelopen jaar hebben we gezien dat het belangrijk is om je collega’s, leidinggevende(n) en bestuurder(s) bij het actieplan te betrekken om meer draagvlak te creëren. Vind je het lastig om hen te benaderen of weet je niet goed hoe je het gesprek hierover kunt aangaan? In onze gratis e-learning krijg je daar tips voor.

Jeugdzorg en sociaal werk

Wat kun jij doen?

Bereid je alvast voor door onze visie en roadmap te bekijken. Hiermee heb je een beter beeld van wat er nodig is om een goed actieplan te maken.
Ook als jouw organisatie geen subsidie ontvangt, kun je verder met het versterken van zeggenschap. We hebben verschillende leermiddelen ontwikkeld waarmee je zelf aan de slag kunt. Onze webinars kun je gebruiken voor inspiratie en concrete tips. Of bekijk onze kennisclips!

Jeugdzorg en sociaal werk

Wij ondersteunen jou bij je aanvraag

Klankbordsessies, informatiebijeenkomsten, schrijfsessies en belafspraken

We bieden verschillende manieren van begeleiding aan om je te helpen met een goede subsidieaanvraag. Van bijeenkomsten in groepsverband tot één-op-één begeleiding op afstand. Bekijk welke begeleiding voor jou het handigst is, wanneer we die bieden en meld je aan.

Jeugdzorg en sociaal werk

Schrijf je in en blijf op de hoogte

In onze subsidiemailing delen we de komende weken alle belangrijke deadlines, tips, bijeenkomsten en andere hulpmiddelen om een goede aanvraag in te dienen.