Wat wordt bedoeld met (professionele) zeggenschap?

Met zeggenschap bedoelen we dat je als verpleegkundige, verpleegkundig specialist, verzorgende of begeleider zelf kunt beslissen als het gaat over de ontwikkeling en inhoud van je beroep én je de kans krijgt en neemt om inspraak en invloed te hebben wanneer het je beroep raakt (beleidsparticipatie en beslissingsbevoegdheid).

Met andere woorden: spreek je uit als het gaat om jouw vak, op welk niveau dan ook. Met als uitgangspunt: het verhogen van de kwaliteit van zorg én tevredenheid over het werk.