Wat is een de-minimisverordening?

Staatssteun of de-minimissteun is financiële steun van de overheid aan ondernemingen. Dit is in beperkte mate toegestaan en wordt geregeld in de-minimisverordeningen. Met een de-minimisverklaring of verklaring de-minimissteun geef je aan hoeveel staatssteun jouw organisatie in de afgelopen drie jaren heeft ontvangen. Het wordt dan duidelijk hoeveel ruimte er nog is om in die periode nog subsidie te ontvangen die onder de staatssteun valt. Meer informatie over de-minimisverordeningen vind je via deze link.