Wanneer wordt de subsidie uitgekeerd?

Na verlening keert DUS-I een voorschot van 80% uit. Dat gebeurt meestal binnen twee weken nadat je de verleningsbeschikking hebt ontvangen. De rest van het budget wordt pas verrekend na de verantwoording van je kosten en activiteiten. Je hebt na het einde van de subsidiabele periode 22 weken de tijd om de verantwoordingsaanvraag bij DUS-I in te dienen. Na ontvangst van de verantwoordingsdocumenten heeft DUS-I 22 weken om deze documenten te beoordelen. Daarna ontvangt jouw organisatie het resterende bedrag of volgt een terugvordering.