Mag je afwijken van de looptijd van de subsidie? Bijvoorbeeld: je start later, maar eindigt ook later?

Nee, dat is niet toegestaan. De subsidiabele termijn is 15 maanden vanaf de datum van de verleningsbeschikking. Je moet kosten binnen deze 15 maanden maken. Het is niet mogelijk om deze termijn te verlengen. Als je voor of na de subsidiabele periode projectactiviteiten uitvoert mag dat wel. Maar de kosten hiervoor zijn niet subsidiabel en moeten dan door jouw organisatie zelf worden gefinancierd.