Door gestegen bruto uurtarieven in de cao zijn de loonkosten hoger uitgevallen. Hoe moet ik dit verwerken in de verantwoording?

Je kunt de gestegen loonkosten verwerken in je verantwoording, als het uurtarief niet hoger is dan €49,91 en de totale kosten niet hoger zijn dan het aangevraagde subsidiebedrag van €50.000.