Welke andere regelingen vallen onder de de-minimissteun?

VWS beschouwt onder andere de volgende regelingen en/of activiteiten als de-minimissteun:
• Deelname aan het intensieve traject van Het Potentieel Pakken
• Subsidieregeling (Ont)regel de Zorg
• In sommige gevallen is het Stagefonds ook van toepassing voor de de-minimissteun. Controleer hiervoor de beschikking.