Visie op het versterken van zeggenschap

Visie op het versterken van zeggenschap

Wat is zeggenschap?

Kort gezegd: laat je stem horen! Spreek je uit als het gaat over je vak. Meepraten, meebepalen en invloed uitoefenen. Het maakt de kwaliteit van zorg én de tevredenheid over het werk beter.

Zeggenschap is geen doel, maar een middel naar toekomstbestendige zorg, betere zorg, tevredenere zorgprofessionals en een betere zorgorganisatie. Een middel om invloed te kunnen uitoefenen.

Waarom zeggenschap versterken?

Door het vergroten van zeggenschap zijn zorgprofessionals meer ‘in the lead’ over de beroepsuitoefening, beroepsontwikkeling en werkomgeving. Daardoor voelen zij zich gehoord en gewaardeerd, wat leidt tot meer werktevredenheid en veerkracht.

Een belangrijk resultaat van zeggenschap versterken is dat het bijdraagt aan het behoud van zorgprofessionals voor het vak en dat de werkdruk vermindert. Dat pleit ervoor om, ondanks schaarste en werkdruk, aandacht te besteden aan het stimuleren van zeggenschap.

Zeggenschap versterken kun je niet alleen

Zorgprofessionals, leidinggevenden, andere disciplines én bestuurders moeten gezamenlijk aan de slag met:

  • het vergroten van goed vakmanschap
  • het vergroten van goed werkgeverschap
  • en het verstevigen van de brug daartussen met behulp van dialoog

Zo zorg je ervoor dat ieders perspectief wordt (h)erkend en benut voor de beste uitkomsten voor de patiënt/cliënt én medewerker.

Zeggenschap versterken is een proces

Er zijn veel verschillende elementen van invloed op zeggenschap. Deze zijn te bundelen in vijf kernelementen; aangrijpingspunten die met elkaar in verbinding staan:

  • Professionalisering en positionering van het beroep
  • Zeggenschap inrichten
  • In gesprek (durven) gaan
  • Eigenaarschap ervaren
  • Bijdragen aan kwaliteit van zorg en leven

Visie op het versterken van zeggenschap

Ga aan de slag!

Maak een actieplan om zeggenschap te versterken in jouw organisatie.

Zeggenschap versterken is een continu veranderproces. Er bestaat geen standaard stappenplan voor het realiseren van cultuurveranderingen, maar gelukkig zijn er wel zeker wel verbeteracties die je kunt uitzetten.

Bekijk in de roadmap welke stappen jij in je organisatie kunt zetten!