Tussentijdse evaluatie 2023

Wat werkt wel en niet bij het versterken van zeggenschap en welke stappen kun je zetten om in beweging te blijven? Wij vroegen 140 organisaties die een half jaar aan de slag waren met hun actieplan naar de belangrijkste inzichten, lessen die ze leerden en die ze andere organisaties willen meegeven. Je leest het in de tussenevaluatie.