Programma – congres Zeggenschap in de Zorg

Plenaire opening – 9:30 – 11:00 uur

Zeggenschap in the spotlight! We openen de dag spectaculair met muziek, film, theater en de volgende sprekers: 

Evelyn Finnema

Hoogleraar Verplegingswetenschap en Onderwijs en Chief Nursing Officer ministerie VWS Evelyn Finnema geeft vast een voorproefje van haar sessie over professionele zeggenschap later op de dag. Wat vraagt het om zeggenschap te krijgen en te hebben en wat levert het je op? Wat betekent het voor jouw eigen rol, je verantwoordelijkheden en de mogelijkheden? Daarnaast vertelt ze meer over de landelijke ontwikkelingen op het gebied van zeggenschap.  

Annamarike Seller over een klein jaar Actieplan: hoe staan we ervoor met zeggenschap? 

Programmaleider van het Landelijk Actieplan Zeggenschap Annamarike Seller geeft een update over het Actieplan. Wat is er het afgelopen jaar bereikt en wat zijn de bevindingen van zorgorganisaties? En hoe ziet de toekomst eruit? Annamarike neemt je mee in alle plannen en laat met haar verhaal zien hoe we zeggenschap vanuit geleerde lessen kunnen blijven versterken.

ZuidOostZorg – Zeggenschap: niet faciliteren, maar integreren!  

ZuidOostZorg integreerde de zeggenschap van cliënten en professionals in de gehele besluitvorming, zodat zij kunnen (moeten!) meebeslissen over de dagelijkse gang van zaken én de bredere koers die de organisatie vaart. Het oude hiërarchische model bouwden ze af en de Raad van Bestuur is vooral faciliterend aan de platte organisatie die samen beslist. Een blauwdruk? Vooral een mooi voorbeeld van hoe je als organisatie een organisatiemodel moet vinden dat passend is bij de eigen visie. 

Tijdens een rondetafelgesprek gaan professionals uit verschillende geledingen van ZuidOostZorg in gesprek over wat dit betekent voor hun rol. Wat is er nodig om zeggenschap en invloed te kunnen hebben? Hoe houd je overzicht wanneer er geen hiërarchie meer is en hoe voorkom je dat je tóch in een hiërarchische reflex schiet?


Ronde 1 – 11:30 – 12:30 uur

Professionele zeggenschap als pijler voor goede zorg en werkplezier & Professionele identiteit en zeggenschap: uitgangpunten voor verandering

Hoogleraar Verplegingswetenschap en Onderwijs en Chief Nursing Officer ministerie VWS Evelyn Finnema gaat in op het belang van zeggenschap voor zorgprofessionals in relatie tot wie je bent als professional, waar je voor gaat en waar je voor staat. Waar ga jij mee aan de slag vanuit het kader van zeggenschap?

De oproep van het Actieplan is om je uit te spreken op elk niveau als het om jouw vak gaat om de kwaliteit van zorg én tevredenheid over het werk te verhogen. Een goede aanmoediging, maar ook een hele opgave. Want hoe doe je dat? Rien de Vos (Hoogleraar Onderwijs en Opleiden, Amsterdam UMC) licht een recent conceptueel framework toe dat een praktische handleiding biedt voor wat er nodig is om zeggenschap uit te kunnen oefenen en wie aan zet is om van de noodzakelijke professionele ontwikkeling van zeggenschap echt werk te maken.

Hoe concreet vorm geven aan professioneel governance: a journey to Magnet

Professional Governance is een essentieel kenmerk van Magnet erkende organisaties.
In deze sessie vertellen Paul van Aken (adviseur) en Danny van Heusden (Magnet program director) hoe zij in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen concreet vorm geven aan professional governance. Nadruk zal worden gelegd op het belang van leiderschap bij de ontwikkeling van professionele zeggenschap.

Zeggenschap en zelfleiderschap

Pauline van Dorssen (arbeids- en organisatiepsycholoog bij Intrinzis) leert je de principes van zelfleiderschap om je eigen zeggenschap te versterken. Zo kun je ervoor zorgen dat de dingen die je zegt en activiteiten die je doet aansluiten bij wat jij belangrijk vindt én het helpt jou om goed voor jezelf te blijven zorgen.

Leren en innoveren in de zorg

Voor een goede kwaliteit van zorg is het van belang dat verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten in gezamenlijkheid met andere disciplines kunnen leren en innoveren. Dit wordt gerealiseerd in een Leer- en InnovatieNetwerk (LIN), waarin de verbinding wordt gemaakt tussen praktijk, onderwijs en onderzoek. Lector Gezondheid en Welzijn van Kwetsbare Ouderen Robbert Gobbens gaat dieper in op hoe een LIN mede bijdraagt aan professionalisering en zeggenschap van de drie beroepsgroepen.

Zeggenschap in Amsterdam UMC & Verpleegkundig leiderschap in het Radboudumc – Fit for the Future

Arianne ten Klooster (hoofd poliklinieken Hartcentrum en voorzitter VAR), Irene Nederstigt (coördinator platform zeggenschap) en Imre den Breejen (verpleegkundig directeur) gaan in op de rol van verpleegkundig directeuren (VD) in de lijn en welke invloed dat heeft op zeggenschap voor verpleegkundigen. De positie van de VAR en de relatie met de VD komt aan bod en hoe het verpleegkundig platform beide en vooral zeggenschap kan versterken.

Binnen de transitie van het Radboudumc heeft het verpleegkundig domein een prominente rol gekregen, waardoor er nu onder andere driekoppige directieteams zijn aangesteld (medisch, bedrijfskundig & verpleegkundig). Daniëlle Kremers (verpleegkundig directeur) en Angelien Sieben (verpleegkundig directeur centrum voor geïntegreerde zorg) nemen je graag mee in deze én andere ontwikkelingen.

Zeggenschap in het Kwaliteitskompas gehandicaptenzorg

Eigen regie en zeggenschap: termen die in de gehandicaptenzorg al lange tijd een prominente plek hebben in het kwaliteitsdenken. In het vernieuwde kwaliteitskompas gehandicaptenzorg hebben eigen regie voor mensen met een beperking en zeggenschap voor professionals meer aandacht gekregen.

Annemarie Peters-Bartraij (senior Beleidsadviseur bij VGN) en Rian Huijsmans (teamadviseur bij InteraktContour) nemen je graag mee aan de hand van verschillende bouwstenen van het kompas en voorbeelden uit de praktijk van de gehandicaptenzorg. Hoe werken zorgprofessionals in de gehandicaptenzorg elke dag samen aan leren, verbeteren en ontwikkelen? En waarom is dat zo belangrijk? Ten slotte gaan we met elkaar in gesprek om een vertaalslag te maken naar jouw eigen situatie.

Ronde 2 – 13:30 – 14:30 uur

Landelijke Monitor Zeggenschap

Brigitte de Brouwer (co-founder Accuralis) gaat in op belang van de professionele zeggenschap en op de mogelijkheden die de Monitor Zeggenschap kan bieden om de zeggenschap te versterken. Je krijgt inzicht in de inhoud van de monitor, wat de meting kan betekenen voor je organisatie, wat deelname inhoudt en welke resultaten inzichtelijk worden met de monitor.

Ervaringen vanuit het Groene Hart ziekenhuis

Verpleegkundige Susette Lataster vertelt over het project ‘Nurses know better’. 

Start de verandering

Vanuit eigenaarschap is het mogelijk om zelf de verandering in te zetten en ook vast te houden. Hoe start deze verandering en belangrijker, hoe houd je die vast? Eigenaarschap speelt hierin een rol.
Hoe? Daarin nemen Nicole Sillekens en Rob Houben (beiden coach-trainer) je graag mee.

Samenwerking tussen VVAR en OR

Hoe kan je samen optrekken in de medezeggenschap met een OR? Wat zijn bijvoorbeeld thema’s waarop je elkaar kan versterken en hoe zorg je dat je je eigen positie behoudt binnen de medezeggenschap? Eva Kuijper (voorzitter van de VVAR van Zorg in de Wijk) en Marije Bolt (voorzitter van de OR van Cordaan Zorg in de Wijk) vertellen hoe zij dit hebben vormgegeven binnen Cordaan en op welke thema’s zij samenwerken.

Bestuurders aan het woord

Chantal Dielis (verpleegkundig specialist en zorgmanager bij Land van Horne) gaat in gesprek met bestuurders en een directeur over hun perspectief op zeggenschap. Hoe faciliteren zij zeggenschap binnen de organisatie? Hoe zorgen managers binnen hun organisatie ervoor dat er tijd en ruimte is voor zeggenschap? Carolijn Ploem (bestuurder Radboudumc), Jolanda ter Sluysen (verpleegkundig directeur in het Radboudumc), Angelique Schuitemaker (bestuurder bij Brentano) en Karin Mondriaan (bestuurder bij NVZ) vertellen hoe dit in hun organisaties ingericht is.

Op de schouders van reuzen: lessen uit het verleden voor meer zeggenschap in de toekomst & Hoe voer je een goed gesprek? Voorwaarden voor zorgmedewerkers en managers om samen verder te komen

Ook in het verleden streefden collega’s meer zeggenschap in de zorg na. Wat kunnen wij van hun strijd leren? Publiekshistoricus Hugo Schalkwijk neemt je in deze sessie mee in een geschiedenis van zeggenschap voor V&V.

Zorgmedewerkers treden steeds vaker met managers en beleidsmakers in gesprek over kwesties die de zorg, de medewerkers en zorgorganisaties aangaan. Maar: hoe voer je nu eigenlijk een goed gesprek? In deze sessie delen onderzoeker Karin Kee en Bianca Beersma inzichten uit hun onderzoek naar zeggenschap en besluitvorming in de zorg.

Ronde 3 – 15:00 – 16:00 uur

Hoe concreet vorm geven aan professioneel governance: a journey to Magnet

Professional Governance is een essentieel kenmerk van Magnet erkende organisaties.
In deze sessie vertellen Paul van Aken (adviseur) en Danny van Heusden (Magnet program director) hoe zij in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen concreet vorm geven aan professional governance. Nadruk zal worden gelegd op het belang van leiderschap bij de ontwikkeling van professionele zeggenschap.

De beste zorg(organisatie) door professionele zeggenschap, utopie of werkelijkheid!?

In deze interactieve sessie stap je met Roland Peppel (organisatie adviseur professionele zeggenschap bij CC zorgadviseurs) de toekomst in. Op basis van zijn tientallen jaren ervaring met de ontwikkeling van professionele zeggenschap houdt hij een aansprekend verhaal waardoor jij een indruk krijgt van een ideaal-toekomstbeeld. Voor jou de vraag of dit in jouw organisatie realiseerbaar is. Wat is daar voor nodig? En waar sta je nu in de ontwikkeling van professionele zeggenschap?

Meer zeggenschap door succesvol lobbyen

Lobbyen doen we allemaal, maar hoe kunnen we deze lobby meer succesvol maken en daardoor meer zeggenschap realiseren? Aan de hand van ervaringen uit de politieke lobby reikt Francis Bolle (senior advisor Public Affairs bij V&VN) praktische tips aan die je zelf kan gebruiken in je eigen lobby.

Beeldbepalers: over opinieleiderschap en medialogica in de zorg & Ontwikkeling van tripartiet besturen in het Jeroen Bosch Ziekenhuis

Pieterbas Lalleman (lector Leiderschap bij het lectoraat Persoonsgerichtheid in een ouder wordende samenleving van Fontys Hogeschool) verkent wat een sterk (verpleegkundig) beeld is en welke invloed dat heeft op ‘het verhaal’ over het werk in de zorg. Wie bepaalt dat beeld en heeft dus ‘zeggenschap’ over deze framing? Hij deelt met jullie de eerste resultaten van de mediarepresentatie-studie van vijf Nederlandse dagbladen over de afgelopen vier jaar.

In het Jeroen Bosch Ziekenhuis zijn verpleegkundigen op het hoogste niveau van de organisatie betrokken. Het verpleegkundig staf bestuur geeft samen met de RvB en de specialistencoöperatie tripartiet sturing. Het ziekenhuis streeft ernaar om deze bestuursvorm in alle lagen van de organisatie te implementeren. Inge Rietsema en Annemarije den Hartog nemen je tijdens deze sessie graag mee op hun weg.

Zeggenschap en veerkracht in de ouderenzorg

Hoe versterk je zeggenschap en veerkracht in de ouderenzorg? Met deze vraag is Brentano actief aan de slag gegaan. We maakten in 2022 zichtbaar waar we goed in zijn en waar onze uitdagingen liggen.
Waar wij nu op inzetten?

  • Tijd voor reflectie van zorgprofessionals.
  • Dialoogsessies tussen management en professionals. Initiëren van duobanen voor professionals.
  • Duaal leiderschap en inzet van de rol van een Chief Nursing Officer in het management team.
  • Opzetten van een stuurgroep kwaliteit en een commissiestructuur.

Margriet van Scherpenzeel (Verpleegkundig specialist AGZ en voorzitter verpleegkundige en verzorgende adviesraad bij Brentano) deelt in deze sessie graag hun praktijk vanuit professioneel en bestuurlijk perspectief.

Rebels Verpleegkundig Leiderschap

Met de uitkomsten van vijf jaar onderzoek neemt Eline de Kok (verpleegkundige, onderzoeker en adviseur bij V&VN) je mee en daagt je uit om op een andere manier rebelse leiderschaps-praktijken te gaan beïnvloeden.

Plenaire afsluiting – 16:10 – 16:30 uur

We eindigen het congres muzikaal! Daarna sluiten we af met een borrel voor wie nog gezellig wil na- en bijpraten. 

Wil jij hierbij zijn? Koop dan snel je ticket!