Landelijke programma’s in de zorg

Landelijke programma’s in de zorg

Zeggenschap is geen doel op zich, maar een middel om de zorg toekomstbestendig te maken en om samen te werken aan betere kwaliteit van zorg. Verschillende landelijke programma’s richten zich ook op deze toekomstbestendige zorg. Het is goed om te weten welke programma’s er lopen en waar zij zich op richten, zodat je een beeld hebt van wat er binnen de zorg en landelijk speelt. Zo kun je daar eventueel rekening mee houden of input uit halen voor jouw eigen plan.

Op deze pagina vind je een overzicht van de meest bekende programma’s en een aantal tips om je zeggenschap landelijk te versterken.

De meest bekende programma’s

Hoewel er nog veel meer programma’s zijn, hebben we de meest bekende hieronder voor je op een rijtje gezet. Weet jij aan welke programma’s jouw organisatie deelneemt? Ga eens op onderzoek uit!

 • Monitor Zeggenschap

  Dit meetinstrument geeft inzicht in hoe zorgprofessionals de zeggenschap binnen een organisatie ervaren. Je kunt deze monitor bijvoorbeeld gebruiken om de huidige en de gewenste situatie rondom zeggenschap in jouw organisatie in kaart te brengen. Daarnaast kan de monitor je ook inzicht bieden in welke interventies nodig zijn om zeggenschap te bevorderen.

  Aanmelden is mogelijk via deze website.

 • RN2Blend

  RN2Blend staat voor Registered Nurses to Blend. Dit is een vierjarig wetenschappelijk onderzoeksprogramma naar gedifferentieerd verpleegkundig werk binnen ziekenhuizen en umc’s en de betekenis daarvan voor de verpleegkundige beroepsuitoefening.

  Lees meer.

 • Integraal zorgakkoord

  Dit akkoord is gericht op het verbeteren van de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van zorg. Belangrijke thema’s die hierbij aan bod komen, zijn: waardegedreven zorg, preventie en samenwerking tussen de zorgsectoren.

  Lees meer.

 • Zinnige Zorg

  Dit programma is gericht op het verbeteren van de kwaliteit en doelmatigheid van zorg, door onnodige of ongewenste zorg te verminderen en gepaste zorg te stimuleren.

  Lees meer.

 • Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG)

  Dit programma zorgt niet alleen voor meer kennis over de effectiviteit en doelmatigheid van bestaande zorg, maar bevordert ook het gebruik van die kennis in de praktijk.

  Het programma agendeert welke zorg er onderzocht dient te worden, evalueert die zorg met een zorgevaluatie en implementeert de uitkomsten daarna op de werkvloer. Vervolgens vindt er monitoring plaats of de implementatie van die zorg in de verschillende ziekenhuizen en klinieken daadwerkelijk plaatsvindt.

  Lees meer.

 • Uitkomstgerichte Zorg

  Dit programma is gericht op samenwerking om inzicht te krijgen in patiëntgerichte zorguitkomsten, om op die manier samen beslissen beter mogelijk te maken en te stimuleren. Welke behandeling geeft medisch gezien de beste uitkomst? Wat zijn de voor- en nadelen? En waar kan die behandeling dan het beste gegeven worden?

  Lees meer.

 • Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg (TAZ)

  Samen anders leren en werken. Dit programma richt zich op het toekomstbestendiger maken van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn door het werk anders te organiseren en te innoveren. Onder leiding van de Chief Nursing Officer (CNO) van het ministerie van VWS, Evelyn Finnema, is er ook een klankbordgroep van zorgprofessionals om zo mee te denken en input te geven vanuit de werkvloer.

  Lees meer.

 • Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)

  Dit programma is gericht op het bevorderen van een gezonde leefstijl en het voorkomen van chronische aandoeningen.

  Lees meer.

 • Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO)

  Dit programma richt zich op ouderen die zorg nodig hebben (verpleeghuis en thuis). Het doel is om de zelf- en samenredzaamheid van ouderen te vergroten en de ondersteuning op de juiste plaats te bieden.

  Lees meer.

 • Hervormingsagenda Jeugd

  De Hervormingsagenda Jeugd bevat een groot pakket maatregelen om de jeugdzorg te verbeteren en financieel houdbaar te krijgen.

  Lees meer.

Tips

Misschien herken je programma’s die in je eigen organisatie zijn ingericht en heb je daarmee te maken tijdens je dagelijkse werk. Wil je op een ander niveau ook een bijdrage leveren om jouw zeggenschap te vergroten?

Deze tips kunnen helpen:

 • Meld je aan als deelnemer, ambassadeur of coach van een programma en deel zo jouw kennis en ervaring met anderen.
 • Maak gebruik van de informatie, inspiratie en tools die een programma biedt om de zorg binnen jou organisatie te verbeteren of te innoveren.
 • Geef feedback op de plannen, producten of resultaten van een programma en denk mee over de verbetering of vernieuwing van de zorg.
 • Sluit je aan bij een netwerk, community of platform van een programma en kom in contact met andere zorgprofessionals die zich bezighouden met hetzelfde thema of onderwerp

Lees ook: