Intervisie

Intervisie

Intervisie is bewust veranderen

Door intervisie leer je om op verschillende manieren naar een situatie te kijken. Hiermee vergroot je je blik en krijg je meer inzicht in de denkwijzen van anderen.

Op deze pagina vind je de basisregels, een stappenplan en tips om intervisie op jouw afdeling of in je organisatie te organiseren.

Wat is intervisie?

Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering. Hierbij ga samen met je collega’s in gesprek om inzicht te krijgen in werkgerelateerde vraagstukken. Dit doe je vanuit situaties die jij of je collega’s zelf inbrengen. Door met andere zorgprofessionals samen te reflecteren, is intervisie ook een effectieve leervorm. Je kunt er niet alleen je zeggenschap mee versterken, door je bewust te worden van je eigen positie en invloed binnen de organisatie. Je kunt er ook de kwaliteit van zorg mee verbeteren.

Zakelijk én persoonlijk

Bij intervisie draait het om situaties waar je zelf invloed op hebt. Dit betekent dat een intervisievraag altijd een zakelijke en een persoonlijke kant heeft. Zakelijk, omdat het gaat om een werkgerelateerde situatie. Persoonlijk, omdat de manier waarop jij met de situatie om gaat centraal staat. Dat er meerdere ideeën over de aanpak van de situatie worden gedeeld, maakt het interessant én leerzaam.

Waar sta je nu?

Eerst kijken we terug op jouw ervaring met intervisie. Waarschijnlijk heb je tijdens je opleiding deelgenomen aan intervisiesessies. Welke situaties werden toen besproken en heb je zelf weleens een situatie ingebracht?

 • Welke situaties werden er toen besproken?
 • Heb je weleens zelf een situatie ingebracht?

Vindt er weleens een intervisiesessie plaats op jouw afdeling of op andere afdelingen waar jij of je collega’s bij aansluiten?

 • Wat maakt dat je wel of niet meedoet?
 • Als je hebt deelgenomen, welke situaties werden er besproken?
 • Heb je zelf ook weleens een situatie ingebracht?
 • Welke inzichten kreeg je door deze intervisiesessies?

De basisregels voor intervisie

 • Bepaal het doel van de intervisie, waarom vind je het belangrijk om intervisie in te zetten? Is er een specifieke situatie die jij of een collega wilt bespreken? Wil je het als instrument inzetten om te leren van elkaar? Of is het een terugkerende sessie met een vaste groep waarbij elke sessie een andere collega een situatie inbrengt?
 • Vraag je collega’s of zij ook behoefte hebben aan een sessie en stel een groepje samen. Dit zorgt voor commitment van de groep die deelneemt aan de sessie.
 • De groepsgrootte is 6 tot maximaal 8 deelnemers.
 • Zorg dat er een begeleider is. Diegene kan niet deelnemen aan de sessie zelf. Dit kan een collega zijn die de gekozen methodiek goed kent, maar het kan ook een externe begeleider zijn.
 • Kies de methode. Onderzoek welke methode in de organisatie gebruikt wordt of kies er zelf een uit die het beste past.
 • Bereid je goed voor op de intervisie en zorg voor een veilige sfeer. Dit betekent bijvoorbeeld dat jullie naar elkaar luisteren en elkaar verdiepende vragen stellen, waarbij niemand oordeelt. Geef iedereen de ruimte om zijn of haar inbreng te kunnen doen en ga respectvol met ieders inbreng om.

Intervisie toepassen? Volg dit stappenplan

 1. Bepaal het doel van de intervisie
 2. Stel de intervisiegroep samen
 3. Plan een datum en tijd
 4. Bepaal wie de begeleider is
 5. Kies een methode voor de intervisiesessie
 6. Voer de sessie uit
 7. Evalueer de sessie achteraf: is het doel behaald?
 8. Evalueer het proces en de resultaten na een aantal sessies
 9. Stel zo nodig bij voor een volgende sessie

Tips en trucs

Met deze tips wordt jouw intervisiesessie een succes.

 • 1
  Houd rekening met zo’n 1,5 tot 2 uur per sessie

  Zorg dat de sessie bij alle deelnemers in de agenda staat.

 • 2
  Kies een onderwerp rondom zeggenschap

  Ben je nog op zoek naar onderwerpen voor intervisie? Denk eens aan de kernelementen die zeggenschap positief beïnvloeden. Zoals: eigenaarschap ervaren, professionalisering en positionering van het beroep, bijdragen aan kwaliteit van zorg en leven en in gesprek (durven) gaan. Dit zijn bij uitstek onderwerpen om met elkaar over in gesprek te gaan en van elkaar te leren.

 • 3
  Maak gebruik van de methodiek uit je eigen organisatie

  Bij het kiezen van de methodiek kun je gebruikmaken van de methodiek die in jouw organisatie gebruikt wordt. Hieronder vind je een aantal methodieken. Deze opsomming is niet volledig, maar inspireert je hopelijk wel! Voor meer informatie kun je de gegeven zoektermen gebruiken.

  • Incidentmethode. Dit is een gestructureerde werkwijze om de ingebrachte casuïstiek in 6 stappen te bespreken (zoekterm: incidentmethode intervisie)

  • Complimenten methode. Deze komt voort uit de positieve psychologie, waarbij de aandacht ligt op wat wel goed gaat. (zoekterm: complimentenmethode intervisie)

  • Denkhoeden van BONO. Hierbij staan 6 manieren van denken centraal. De insteek van deze methodiek is dat deelnemers niet vanuit de eigen routinematige wijze van denken en worden reageren. Ze moeten het probleem benaderen vanuit een andere denkwijze: 1 van de 6 denkhoeden. (zoekterm: hoeden van bono intervisie)

 • 4
  Laat andere disciplines aansluiten

  Bekijk per intervisiesessie of je andere disciplines kunt laten aansluiten die betrokken zijn bij de situatie of het onderwerp.

 • 5
  Wees nieuwsgierig

  Naar elkaars én naar je eigen inzichten.

 • 6
  Meer intervisiesessies begeleiden?

  Mocht je graag intervisiesessies willen begeleiden, kijk dan eens naar de mogelijkheden voor het volgen van een opleiding tot intervisiebegeleider.

Lees ook: