Wordt er gekeken naar de inhoud en kwaliteit van het plan als er te veel aanvragen zijn, of is het puur een loting?

Als er teveel aanvragen zijn wordt er door de notaris geloot. Die loting bepaalt de behandelvolgorde van subsidieaanvragen. De notaris loot binnen de vier categorieën: (1) ziekenhuizen, (2) VVT, (3) GGZ/VGZ en (4) sociaal werk en jeugdzorg.

Om de subsidies eerlijk te verdelen tussen organisaties die al een keer eerder subsidie ontvangen hebben en organisaties die voor het eerst subsidie aanvragen maakt de notaris daartussen een onderscheid: 75% van het geld gaat naar organisaties die niet eerder subsidie hebben ontvangen vanuit de regeling Veerkracht en Zeggenschap.

In aanvraagtijdvak 3 komt subsidie alleen beschikbaar voor organisaties die nog niet eerder subsidie hebben ontvangen.

Bekijk voor meer informatie over de loting bijlage 1 van de regeling.