Wij willen graag eerder beginnen met ons plan dan april 2023. Is dat mogelijk?

Je kunt eerder starten dan april 2023, maar de kosten en uren die je vóór die datum maakt, worden niet vergoed via de subsidie. Je mag deze kosten ook niet meenemen in de verantwoording van de subsidie. Vergoeding via de subsidie is pas mogelijk vanaf het moment dat de subsidie is toegekend via een verleningsbeschikking.

De minister kent vanaf half maart 2024 subsidies Veerkracht en Zeggenschap toe. Je ontvangt hiervoor een schriftelijke verleningsbeschikking per email. De subsidie heeft een maximale looptijd van 15 maanden. Dat is de subsidiabele periode. De datum waarop de subsidie is toegekend, geldt als de startdatum van de subsidiabele periode. Deze datum wordt vermeld in de verleningsbeschikking.