Wat te doen met loonkosten van disciplines die niet onder de doelgroep vallen, zoals artsen en paramedici, bestuurders of HR-medewerkers die onderdeel zijn van het projectteam. Zijn die voor eigen rekening of valt dat onder overige kosten?

Je mag loonkosten opnemen als je kunt aantonen dat deze verband houden met de uitvoering van subsidiabele activiteiten in het actieplan van jouw organisatie. Dat geldt ook als het om disciplines gaat die buiten de doelgroep vallen, maar die wel binnen jouw organisatie werken. De loonkosten worden gesubsidieerd tot een maximum uurtarief van bruto €53,08.