Wat gebeurt er als niet het volledige subsidiebedrag is gebruikt?

Blijkt uit de verantwoording dat de werkelijke subsidiabele kosten lager zijn dan €30.000? Dan moet je een bedrag van €2.500 terugbetalen.