Valt de Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg (KiPZ) ook onder de de-minimissteun?

Nee, de KiPZ wordt niet gezien als de-minimissteun.