Valt de coronasteun onder de de-minimissteun?

Dat hangt af van de regeling. Er zijn namelijk verschillende corona-regelingen. Meestal wordt coronasteun niet gezien als de-minimissteun. Het is belangrijk dat jouw financiële afdeling nagaat voor welke subsidies jouw organisatie de-minimissteun heeft ontvangen in de afgelopen drie jaren en hoeveel dat is in totaal. Je kunt meestal ook in de beschikking bij een regeling vinden of de subsidie als de-minimissteun wordt gezien. Jouw organisatie is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van eerder verleende de-minimissteun.