Wij hebben vorig jaar subsidie ontvangen om een Verpleegkundig Platform op te zetten. Dat is gelukt, maar we merken dat er langer ondersteuning en scholing van onze ambassadeurs nodig is om het Platform te kunnen borgen. Geldt dit als een vervolgsubsidie?

Ja, dit kan heel goed als vervolgsubsidie gelden, omdat het bijdraagt aan het borgen van zeggenschap. In 2023 kun je een herhaalsubsidie aanvragen. In 2024 kan dit niet meer. Let op: het is niet mogelijk om voor exact hetzelfde plan subsidie te ontvangen (bijvoorbeeld om hetzelfde verpleegkundig platform op te zetten).