Mag je verletkosten opnemen in de subsidie? Bijvoorbeeld: je zet een verpleegkundige tijdelijk in als projectteamlid en zij wordt dan voor een aantal uur vervangen door een verpleegkundige uit de flexpool.

Nee, je mag de subsidie alleen gebruiken voor de VVVB’ers, helpenden, sociaal werkers of jeugdhulpverleners die worden ingezet voor de uitvoering van het actieplan. Loonkosten voor vervanging van medewerkers die worden ingezet voor de uitvoering van het lokale actieplan komen niet voor subsidie in aanmerking. De reden hiervoor is dat anders sprake zou zijn van dubbelfinanciering: een werkgever zou dan zowel de kosten vergoeden voor de inzet als de vervanging van een VVVB’er, helpende, sociaal werker of jeugdhulpverlener voor de uitvoering van het lokale actieplan. Dat is niet toegestaan.