Wat houdt cofinanciering in en waarom is dat verplicht?

Cofinanciering betekent dat jouw organisatie zelf ook een bedrag moet investeren in de uitvoering van het actieplan. Dit is 25% van het bedrag dat je als subsidie (van €25.000 tot €50.000) aanvraagt. Zo investeren zowel jouw werkgever als het ministerie van VWS in het versterken van zeggenschap in jouw organisatie. En zo zorgen we er gezamenlijk voor dat zeggenschap duurzaam geborgd wordt. Je hoeft niet aan te geven waaraan jouw organisatie de cofinanciering besteedt.

Voorbeelden:

Als je het maximale subsidiebedrag van € 50.000 aanvraagt, betekent dit dat jouw organisatie ten minste € 12.500 aan cofinanciering inbrengt. De sluitende begroting is dan € 62.500.

Als je het minimale subsidiebedrag van € 25.000 aanvraagt, betekent dit dat jouw organisatie ten minste € 6.250 aan cofinanciering inbrengt. De sluitende begroting is dan € 31.250.