Kan onze organisatie externe activiteiten voor de implementatie van zeggenschap bekostigen uit de subsidie of is deze alleen bedoeld voor loonkosten van eigen personeel?

Alleen de loonkosten van het personeel dat een dienstverband heeft in je eigen organisatie zijn subsidiabel.