In de regeling staat er bij de vaststelling (toelichting artikel 10) dat DUS-I de mogelijkheid heeft om de werkelijke kosten en opbrengsten in te zien. Ik neem aan dat dit gaat om opbrengsten qua inhoud en dat dit niet in euro’s hoeft te worden uitgedrukt.

In de verklaring van werkelijke kosten en opbrengsten gaat het bij opbrengsten om (1) de eigen financiële bijdrage, (2) de financiële bijdragen van derden en (3) controleerbare ureninzet van medewerkers uit de organisatie. Dit zijn de loonkosten, waarvoor een maximum uurtarief geldt van bruto €53,08 voor zover die samenhangen met de te subsidiëren of gesubsidieerde activiteiten en de aangevraagde of verleende subsidie. Je geeft hierbij het bedrag in euro’s aan.