Vorig jaar mocht het actieplan ook over veerkracht gaan. Waarom staat er nu alleen zeggenschap?

De oorspronkelijke subsidieregeling Veerkracht en Zeggenschap is ontstaan uit een amendement van de Kamerleden Ellemeet en de Vries. Zij vroegen aandacht voor het herstel (veerkracht) van professionals na intensief werk in de coronacrisis. Zeggenschap werd gezien als belangrijk middel om veerkracht te realiseren.

Daarom heeft de minister dit jaar gekozen voor een breder perspectief op zeggenschap. Je kunt nog steeds een actieplan indienen waarbij je door het versterken van zeggenschap werkt aan de veerkracht van professionals in jouw organisatie. Als je hiervoor kiest, zorg er dan wel voor dat dit aspect gekoppeld is aan zeggenschap in het actieplan.