Ik heb een activiteit georganiseerd waar veel personeelsleden aan hebben deelgenomen. Het opzoeken van de personeelsnummers van deze personeelsleden is onmogelijk of veel werk. Hoe ga ik hiermee om?

Beschik je over een aanmeldlijst waar de personeelsnummers zichtbaar zijn? Dan kun je deze meesturen met de verantwoording. Mocht je dit niet kunnen aanleveren, dan verzamel je alle bestaande relevante gegevens (zoals het aantal deelnemers, hun functies en de hoeveelheid bestede tijd aan de bijeenkomst) en lever je deze aan. Mocht er relevante informatie ontbreken, dan ontvang je van DUS-I een verzoek om aanvullende informatie.