Als een organisatie scholingskosten van VVVB’ers, helpenden, sociaal werkers of jeugdhulpverleners wil subsidiëren met middelen uit de Subsidieregeling Zeggenschap, kan dat dan?

Dat is mogelijk onder strikte voorwaarden: (1) De scholing moet onderdeel zijn van het actieplan zeggenschap waarvoor subsidie is aangevraagd en (2) alleen de uren van VVVB’ers, helpenden, sociaal werkers of jeugdhulpverleners die deze scholing volgen in het kader van het actieplan zeggenschap zijn subsidiabel.
Wees alert op dubbelfinanciering, want dat is niet toegestaan. Specifiek voor scholingskosten is er een groot risico op dubbelfinanciering. Scholingen kunnen namelijk vergoed worden met bijvoorbeeld geld uit de regeling Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg (KiPZ), het Stagefonds of andere subsidies.