In bijlage 1 van de regeling wordt de manier van loten toegelicht. Bij stap 3.1 staat dat de aanvrager eenmalig één week de tijd krijgt om eventuele aanvullingen te doen als de aanvraag incompleet is. Wanneer kunnen we verzoeken tot aanvullingen verwachten?

De verwachting is dat DUS-I de meeste verzoeken tot aanvulling zal sturen in januari 2024. Vanaf de tweede helft van december start DUS-I met het behandelproces van de subsidieaanvragen. Dat proces duurt ongeveer 13 weken. Je kunt in die hele periode verzoeken tot aanvulling ontvangen. Het is dus belangrijk dat er in die periode altijd iemand bereikbaar is om vragen van DUS-I te kunnen beantwoorden.

DUS-I stuurt de verzoeken tot aanvulling aan de contactpersoon die in de aanvraag is opgenomen. Zorg er dus voor dat je het e-mailadres van de contactpersoon correct opneemt in de aanvraag. Als de contactpersoon afwezig is, is het belangrijk dat iemand anders binnen jouw organisatie snel de vragen van DUS-I kan beantwoorden.