In ons ziekenhuis maken we gebruik van meerdere subsidies waarvoor een de-minimisverordening geldt. Als wij voor Veerkracht en Zeggenschap een aanvraag indienen zouden wij meer steun ontvangen dan is toegestaan onder de de-minimisverordening. Wij kunnen daarom geen de-minimisverklaring overleggen. Hoe moeten wij hiermee omgaan?

De regeling (artikel 8) geeft aan dat de organisatie een de-minimisverklaring moet kunnen overleggen om een aanvraag te kunnen indienen. Als dit niet mogelijk is kan jouw organisatie geen subsidie aanvragen. Op de website van DUS-I vind je hierover meer informatie.