Aan de slag op individueel niveau

Aan de slag op individueel niveau

Individuele zeggenschap gaat over jouw eigen cirkel van invloed. Door je individuele zeggenschapsvaardigheden te versterken, vergroot je jouw invloed op je eigen beroepsuitoefening en werkomgeving. Heb jij zicht op jouw individuele zeggenschap en wat je kunt doen om het te versterken?

Op deze pagina vind je tips en leer je meer over gesprekstechnieken, draagvlak creëren, netwerken, eigenaarschap, leiderschap en organisatiestructuren.

Gesprekstechnieken

Leer hoe je met gesprekstechnieken effectief kunt beïnvloeden. Lees meer

Draagvlak creëren

Draagvlak creëren gaat over in gesprek gaan, luisteren en een plan maken. Lees meer

Lees ook: